Descripción del producto

Després de més de 20 anys en el muntatge d’APLICADORS PER A CISTERNES, hem aconseguit una àmplia gamma en aquest segment, satisfent les demandes d’uns mercats molt canviants davant les exigències mediambientals.

Tenim 3 models d’aplicadors, tots ells amb les seves diferents versions i característiques:

APLICADOR DE BRAÇOS

  • Sistema xissel, amb reixes de 2’5 a 6 metres.
  • Aplicador que remou la terra mitjançant unes reixes que van llaurant.
  • Per la seva banda del darrera disposa d’uns tubs de buidatge de líquids que queden totalment enterrats.
  • Pot ser fix o plegable, amb o sense triturador.

APLICADOR DE DISCS

   • Per a sembra directa o per a prats, actualment amb un nou sistema millorat que amplia el nombre de discs i sortides.
   • Les seves dimensions van des dels 2,5 fins als 7 metres.
   • Aplicador muntat amb braços independents de doble disc. Cada disc té la seva corresponent molla, facilitant així el seu propi gir i adaptació al terreny, evitant possibles trencaments.
   • En aquest cas no removem la terra, simplement amb els discs obrim uns solcs per a que després penetri el líquid. Mitjançant aquest sistema aconseguim aprofitar molt més la matèria orgànica i evitem males olors.
   • Pot ser fixe o plegable, amb o sense triturador.

APLICADOR DE BANDES

   • Especial per a prades.
   • Aplicador que va equipat amb tubs de descàrrega.
   • De grans dimensions, oscil·la entre els 9 i els 18 metres d’ample, així li permet treballar amb grans amplades i mínims esforços del tractor.
   • Tots els models inclouen de sèrie un o dos trituradors, depenent de la seva amplada.
   • Aquest model permet deixar els líquids arran de terra, evitant així pràcticament la seva evaporació i contaminació mediambiental, aprofitant millor la matèria orgànica.

 CISTERNA EVOLUTION AMB Incorporador DE REIXES

 

CISTERNA EVOLUTION AMB APLICADOR DE BANDES

 

PRESENTACIÓ DEL SISTEMA Dosicontrol