Descripción del producto

Les cisternes sobre camió es poden muntar en qualsevol tipus de camió i amb els accessoris adequats a cada client o treball.

Les cisternes estan construïdes cilíndricament amb bressols soldades, les quals aniran cargolades a un fals bastidor que muntarem al camió mitjançant molles i sinemblocs de goma.
Totes les cisternes van chorreadas interior i exteriorment mitjançant un raig de sorra, garantit així la pintura durant 10 anys. 2 Escullera interiors ocupant 2/3 parts de la cisterna. Els depresores seran industrials refrigerats per aigua, accionats per una motor hidràulic. Aixetes de guillotina INOX amb juntes EPDM per garantir la seva estanquitat. Muntarem un circuit hidràulic amb un dipòsit de 250 l., Radiador de refrigeració i una bomba d’oli VOLVO de 110 L., muntada en la presa de força del camió.

Tots els accessoris del sistema hidràulic s’accionaran mediane electrovàlvules, amb 1 caixa de comandament en cabina i una altra a la cisterna. Tots els accessoris de la cisterna, com vàlvules, decantadors, entrades, etc … seran galvanitzats. Calaix d’eines i Dipòsit d’aigua. Safata lateral per portar la mànega. Parafangs termoplàstics amb faldons de goma.

 

 

 

Opcions

– Compressors mes o menys grans.
– Aixetes de bola.
– Aplicadors.
– Trituradors.
– Braços de càrrega.
– Acceleradors de càrrega.
– Màquines de rentar.
– Batedor hidràulic.